Företag i samverkan när det är som bäst. En idé föddes bland företagarna i Björnlunda våren/sommaren 2018 och utvecklades till ett pilotprojekt med promenadutställningar, turist-info, företagsamverkan och evenemang 2019.

2020 blev det succé och 2021 går resan vidare – med 27 aktörer i samverkan!

Nyårshälsning 2020