2022 var det dax för Sommarstråket – som övergick till ett Vinterstråk 2022/2023. Text och bild som verktyg för positionering och näringslivsutveckling.

Sommaren 2023 tog turismenheten över för att förvalta idén vidare.